Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

SZANOWNI PAŃSTWO !


Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.
 

Dyrektor
 
JADWIGA MISIAK

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWE

11.10.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ROKU 2012

Witamy na stronie BIP

19.05.2011

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami urzędowymi oraz do odwiedzenia naszej strony szkoły - www.spsypniewo.plOpublikował: Marek Kiestrzyn
Publikacja dnia: 08.09.2011
Podpisał: Jadwiga Misiak
Dokument z dnia: 19.05.2011
Dokument oglądany razy: 18 976