Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWE

11.10.2011

Nr SP.S - 361-2/2011

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ROKU 2012

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym w trybie zapytania o cenę na dostawę około 16 000 litrów oleju opałowego w 2012 roku.
2. Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2012 od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
3. Kompletną specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo u p. Daria Olejnik, telefon (052 3892023).
4. Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego , w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do 19 października 2011 r. do godziny 11:00 do:
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo
z dopiskiem
Zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie wraz z dostawą”
5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni. Termin składania ofert 7 dni do 19.10.2011 r. godz. 11:00


Dyrektor szkoły

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 11.10.2011

Dokument oglądany razy: 1087
« inne aktualności